www.zwerfsteneneiland.nl --> 1 Groep Legue

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

1 Groep Legue

12 januari 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Een nieuw jaar. We starten weer met als doel 26 groepen in 2008 kennis te laten maken met de zwerfstenen en het overige erfgoed. Na enkele grauwe dagen en een regenachtige ochtend treft de groep Legue het met het weer. Een lekker zonnetje maakt er een mooie middag van.


Het is echter nog wel frisjes en de laatste steen wordt dan ook enthousiast begroet.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden