www.zwerfsteneneiland.nl --> Beelden uit het verleden 1976

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Beelden uit het verleden 1976

Mevrouw De Man-Roozendaal is ons goed gezind. Zo af en toe duikt ze weer eens in fotoalbums en komt dan weer met leuk materiaal tevoorschijn. Het zijn vaak wat oudere en kleine afdrukken die technisch niet volmaakt zijn. Het is ook meestal niet het doel om de omgeving erop te zetten, maar 'per ongeluk' zijn er dan toch ook prima sfeerindrukken aanwezig.


Natuurlijk hebben we hier iets aan.

Links is de steilrand te zien. In deze periode wordt in noordelijke richting het oude geniekamp afgegraven.Hoog en laag.

Hier laat de heer De Man zijn hond uit. De Zanderij maakt hier een beetje verlaten indruk.Zicht naar het oosten.

Water, zand en zon. Alles waar een kind naar verlangt. De zuidelijke helling is intussen al begroeid geraakt, omdat uitbreiding in die richting niet meer is toegestaan.Zicht naar het oosten

Bronnen:

Foto’s:
foto's: mw. M. De Man - Roozendaal

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden