www.zwerfsteneneiland.nl --> Nieuwe uitzichtspunten

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Nieuwe uitzichtspunten

4 maart 2008

Al enkele jaren is de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland in gesprek met het recreatieschap over het maken van enkele meer permanente uitzichtspunten aan de bovenzijde van de Zanderij. Veel recreanten komen hier langs en stellen het op prijs om een mooi uitzicht op de Zanderij en met name het Zwerfsteneneiland te hebben. Graag willen zij ook een mooie foto maken. Dat hoor ik vaak tijdens de rondleidingen.


Zoeken naar een geschikt uitzichtspunt

Gezamenlijk hebben we gezocht naar twee geschikte uitzichtspunten. Natuurlijk zijn we niet zomaar gaan kappen. Er is rekening gehouden met de veiligheid (aanwezigheid van zijstroken langs de weg), de aanwezige begroeiing, het aantal bomen dat gekapt moest worden en natuurlijk, het uitzicht.Een geschikte locatie is gevonden.

Het zal duidelijk zijn dat op deze plek 's zomers het uitzicht nog veel slechter is als het blad volop aan de bomen zit. De helling is toch relatief open zodat er weinig bomen gekapt hoeven te worden. De ondergroei is weinig spectaculair. De lokatie grenst aan een 'passeerhaven' en geeft een mooi uitzicht op het Zwerfsteneneiland. Kortom in alle opzichten een geschikte plek om een permanent uitzichtspunt te maken.In de winter is er nog wel wat te zien.

Omdat het de bedoeling is een permanent uitzichtspunt te maken gaan er enkele naaldbomen sneuvelen. Begonnen wordt meer onderaan de helling.De eerste boom sneuvelt.

Op de helling groeit ook nogal wat prunus. Op zich is dat gemakkelijk af te zagen en geeft het snel een positief effect. Wel moeten we er op rekenen dat we jaarlijks wat klein onderhoud moeten plegen.De struiken worden snel afgezaagd.

Nu moet er ook in de breedte wat meer ruimte gemaakt worden, zodat het gehele eiland zichtbaar wordt.Ook de zijkanten worden aangepakt.

En nog een. Het beeld is hier overigens wat vertekend, omdat ik tegen het prikkeldeaad aangedrukt sta.Het eiland komt steeds beter tevoorschijn

Vanaf de weg wordt gecontrolleerd dat de opening niet onnodig groot wordt gemaakt. Telkens wordt even gekeken wat het effect op het uitzicht is als een boom gekapt is.Zicht vanaf de weg

En dan gaat de laatste boom om. Natuurlijk zullen we de komende jaren bekijken wat er gebeurt op deze uitzichtspunten en nagaan wanneer er wat gesnoeid moet worden om het effect te handhaven.Daar gaat de laatste boom.

De afgezaagde struiken zijn als rillen langs het hek gelegd om te ontmoedigen dat mensen over het hek klimmen. Uiteraard zakt het nog wat in en eventueel uitstekende dode takken zullen nog een kopje kleiner gemaakt worden. Als de komende dagen de zon weer schijnt zal ik nogeens een mooie eindfoto maken en toevoegen. Het tweede uitzichtspunt is op dezelfde wijze gemaakt.De voorlopige eindplaat

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden