www.zwerfsteneneiland.nl --> Onderhoud geologische profiel

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Onderhoud geologische profiel

14 mei 2008

In de Zanderij onderhoudt de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een geologische profiel. De wand is hier stabiel door de aanwezigheid van een dikke kleilaag van de Formatie van Kedichem. Die vormt hier de onderkant van een bevroren schol die vanuit het oosten (rechts) gestuwd is over een onderliggende, eerder gestuwde, schol. Er zijn geen beschermende maatregelen bij het profiel en dat betekent dat weer en wind erosie veroorzaken Daardoor zijn de bijzondere structuren al snel weer verborgen worden onder het erosiemateriaal.


Het profiel is gedeeltelijk verborgen onder erosiemateriaal.

We gaan maar sporadisch, met bijzondere gasten, naar het profiel. Enerzijds vanwege de tijd, maar ook vooral om te voorkomen dat we het profiel (te) vaak moeten schoonmaken. We hebben de moeite er wel voor over, maar elke keer snij je er eigenlijk weer een klein plakje af.Aan het werk

Met mijn vaste 'fotomaatje' Henk Bol ga ik nu ter voorbereiding van de komst van bezoekers van de jaarvergadering van de Nederlandse Geologisch Vereniging aanstaande zaterdag het profiel weer eens flink opknappen.Samen aan de slag met 'fotomaatje' Henk Bol

Onder de dikke kleilaag liggen zandige rivierafzettingen met een mooie gelaagdheid. Die leggen we weer bloot om de bezoekers te laten zien dat je hier in feite hetzelfde afzettingsmechanisme ziet dat ook op het zwerfsteneneiland te zien is bij de Jotnische Zandsteen. Het profiel wordt voor de foto mooi schoongeschraapt.Het profiel wordt mooi schoongeschraapt.

Aan de dikke kleilaag valt minder op te knappen. Die is uitgedroogd en zeer hard. Daaronder is de gelaagdheid in het rivierzand weer prachtig te zien. We besluiten aan de rechterkant eens wat verder te gaan graven om te kijken hoe de dunne kleilaag verder verloopt.De linkerhelft is klaar

Het verloop van de kleilaag aan de rechterkant is wat complexer als verwacht. De kleilaag blijkt gebroken te zijn en het rechtse gedeelte is over het linkergedeelte heengeschoven. Binnen die grote overschuivingen komen dus weer kleinere overschuivingsstructuren voor.De rechterhelft is klaar

Hierbij het vorige profiel nog een keer met een (voorlopige) korte legenda:
A = onderkant van de dikke kleilaag.
B = harde concreties aan de onderzijde van de kleilaag
C = laag met veel brokjes klei
D1 en D2 = ooit een doorlopende gele zandlaag; D2 en E2 zijn over D1 geschoven
E1 en E2 = ooit een doorlopend kleilaagje; E2 is over D1 en E1 geschoven
F = duidelijk gelaagde wat rossige rivierzanden (zie linkerkant profiel)Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden