www.zwerfsteneneiland.nl --> 9 Nederlandse Geologische Vereniging (landelijk)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

9 Nederlandse Geologische Vereniging (landelijk)

17 mei 2008

Het bestuur van de Nederlandse Geologische Vereniging had besloten om dit jaar de jaarlijkse ledenvergadering eens niet te combineren met een serie lezingen, maar met een excursie. De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland was graag bereid om als gastheer op te treden.


Het bestuur van de NGV achter de tafel

Op loopafstand, aan de zuidzijde van de Zanderij, ligt camping De Maarnse Berg. Na de drukke vakantieweken van 5 mei en pinksteren was het weer een weekje rustig op de camping en konden we gebruik maken van de kantine voor de vergadering, een lezing en de door de pachter verzorgde lunch.De ledenvergadering in de kantine

Na een voorspoedige vergadering heb ik, ter voorbereiding van het middagprogramma, in een korte lezing de geschiedenis van het ontstaan van de zanderij en het zwerfsteneneiland toegelicht. Mijn lezing was er ook op gericht om een aantal deskundigen bereid te vinden ons verder te helpen met determinaties in het veld. Bovendien is het nu ook mogelijk geworden om op afstand hulp te verlenen door het maken van beschrijvingen voor het digitaal zwerfstenenmuseum. Diverse mensen leken hier wel oren naar te hebben, dus ik hoop dat er ook concrete daden gaan komen.De ledenvergadering in actie

Het aardige bij zo'n middagprogramma is dat je niet een formele rondleiding hoeft te houden. Er lopen tal van specialisten rond die graag zelf ook wat informeel rondneuzen, waarbij er interessante discussies ontstaan bij bepaalde stenen. De parapluus suggereren regen, maar de voorspelde natte middag blijft gelukkig nagenoeg uit.Een groepje discussieert rondom een steen.

De gezichten staan ernstig boven deze Uppsalagraniet, maar feitelijk is het een constante plezierige uitwisseling van informatie tussen geologisch ge´nteresseerden uit zeer verschillende streken van het land.Ernstige gezichten boven een Uppsalagraniet

Uiteraard wordt ook nog een bezoek gebracht aan het profiel dat we deze week ter voorbereiding van deze excursie hebben schoongemaakt. Op het Zwerfsteneneiland hebben we eerst al mooie fluviatiele sedimentologische structuren in de Jotnische Zandsteen kunnen zien. De gevolgen van dezelfde fluviatiele afzettingsmechanismen, zijn hier ook in de losse preglaciale rivierafzettingen te zien.Harry Huisman schaaft nog iets bij aan het profiel

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden