www.zwerfsteneneiland.nl --> 10 Dames uit Lopik

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

10 Dames uit Lopik

28 mei 2008

Vandaag weer een drukke dag op het Zwerfsteneneiland. 's Morgens een grote schoonmaakactie van het segment 'overige stollingsgesteenten'. 's Middags komt een groep dames uit Lopik. Bij de start is het een beetje motregenachtig. Vandaar de vele parapluus.


Gestart met motregen

Tijdens de rondleiding klaart het weer op. De stenen drogen weer op en de dames hebben een prima zitplaats.Geeindigd met zon

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden