www.zwerfsteneneiland.nl --> 12 Basisschool De Ladder uit Maarn; groep A

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

12 Basisschool De Ladder uit Maarn; groep A

5 juni 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag brengt de Oecomenische basisschool De Ladder uit Maarn in twee groepen een bezoek aan het Zwerfsteneneiland.


Allemaal op de foto

Als er iets verteld wordt over een steen dan wil uiteraard iedereen het van dichtbij bekijken.Wat zien ik?

Bij een pegmatiet zijn de mineralen goed zichtbaar.Stenen zijn mooi om naar te kijken

Maar het blijft ook altijd leuk om er op te klimmen en op te staan.en leuk om op te klimmen

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden