www.zwerfsteneneiland.nl --> 13 Basisschool De Ladder uit Maarn; groep B

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

13 Basisschool De Ladder uit Maarn; groep B

5 juni 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Na een uur wordt de groep, met de begeleiders, afgelost door een volgende groep van dezelfde school (De Ladder) uit Maarn. Het lijkt wel spitsuur in de Zanderij.


Spitsuur in de Zanderij

De kinderen zwermen uit over het eiland. We lokken ze weer bij elkaar voor een groepsfoto.Even poseren voor de foto

Ook nu is men weer een tijdje geboeid door een steen.Er valt weer van alles te zien.

Maar dan mag men weer uitzwermen over het eiland. Als herinnering krijgt iedereen een ansichtkaart van het eilandUitzwermen over het zwerfsteneneiland

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden