www.zwerfsteneneiland.nl --> Kunst in wording dl 1

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Kunst in wording dl 1

9 september 2008


Ge´nspireerd door de zanderij en het zwerfsteneneiland zijn er al diverse schilderijen gemaakt door kunsternaars als Enter, Keizer en Sirag. Het kunstgilde van Leersum heeft al diverse werkbezoeken aan het eiland gebracht en daarbij kunstwerken gemaakt. Tijdens een rondleiding kreeg ik het verzoek van beeldhouwster Ingrid Al of zij iets op het eiland mocht doen.


Uiteraard stelt de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland hiervoor niet een steen uit haar collectie grote stenen beschikbaar. De kunstenares neemt zelf een steen mee en hoopt in deze bijzondere omgeving inspiratie op te doen voor haar werk. Een praktische steen wordt gezamenlijk uitgekozen en door middel van zandzakjes wordt deze stenen tafel beschermd tegen mogelijke beschadigingen.De kunstenares Ingrid al aan het werk.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden