www.zwerfsteneneiland.nl --> nieuw op het DZM

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

nieuw op het DZM

4 oktober 2008

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is niet alleen in Maarn of de provincie Utrecht actief. Hier worden, mede ter gelegenheid van werelddierendag, de honden op de Lemelerberg uitgelaten. Dat levert weer een aardkundig verhaaltje op. Zie www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl bij het onderdeel gesteentetuinen. Klik op de foto van De Dikke steen op de Lemelerberg.
Uiteraard kunt u ook een virtueel bezoekje brengen aan een van de andere gesteentetuinen.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden