www.zwerfsteneneiland.nl --> 35 Week van de Geschiedenis, groep 2

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

35 Week van de Geschiedenis, groep 2

14 oktober 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Ik vang zelf de mensen op die wat later komen. Het nadeel daarbij is dat een groot deel van die groep later is, omdat ze aan het zwerven geweest zijn. De gemeente heeft het onzorgvuldig aangegeven. Het gevolg is dat je wel 4 keer moet uitleggen dat wij, de stichting vrienden van het Zwerfsteneneiland, daar niet voor verantwoordelijk zijn. Ook de tijden van de rondleidingen waren foutief aangegeven. Maar goed een nieuwe gemeente moet nog van alles leren.
Het is echter prachtig weer en de humeuren klaren al snel op. Veel gasten zijn erg ge´nteresseerd en de rondleding duurt dan ook bijna 2x zolang als normaal. Voor donderdagmiddag wordt onweer voorspeld. Afwachten of er dan wel mensen komen!


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden