www.zwerfsteneneiland.nl --> 39 Week van de Geschiedenis, groep 5

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

39 Week van de Geschiedenis, groep 5

16 oktober 2008

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Het weer knapt op en er komen nog wat bezoekers kijken. Daarom doe ik nog maar een extra rondleiding.


Het eiland en de route ernaartoe is bepaald niet rolstoelvriendelijk. Het blijft echter een uitdaging om ook mensen met een rolstoel met vereende krachten boven te krijgen.Peter heeft intussen zijn rondleiding afgerond en komt met zijn jeep naar boven om de terugreis wat te vergemakkelijken.De jongeman kan zelf een paar passen lopen en verdwijnt in de auto van Peter.Terwijl zijn vriendjes de rolstoel naar beneden brengen wordt hij prinsheerlijk naar de uitgang gereden.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden