www.zwerfsteneneiland.nl --> 1 De Keerkring

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

1 De Keerkring

10 januari 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Rond de eerste rondleiding van 2009 hangt weer een bijzondere sfeer door de weersomstandigheden. Bijzonder ook in die zin dat ik een gedicht kado krijg. Dat noodt uit tot een publikatie in combinatie met wat sfeerachtige beelden. Vanwege auteursrechten laat ik maar een gedeelte volgen.

Gesprek met een steen

Ik klop op de deur
van een steen
¤k ben het, doe open.
Ik wil in je binnenste gaan,
overal rondkijken,
met jou mijn longen vullen.

Ga weg, zegt de steen.
Ik ben hermetisch gesloten.
Zelfs aan stukken geslagen
zullen we hermetisch
gesloten blijven.
Zelfs fijngewreven tot zand
zullen we niemand binnenlaten.
Ik klop op de deur
van de steen.
Ik ben het, doe open.
ik kom uit louter
nieuwsgierigheid
die alleen het leven
kan bevredigen.
Ik ben van plan
door je paleis te wandelen
en daarna nog blad
en waterdruppel te bezoeken.
Ik heb niet veel tijd
voor al die dingen.
Mijn sterfelijkheid
hoort je te ontroeren.

Ik ben van steen,
zegt de steen,
en moet daarom mijn ernst
beslist bewaren.
Ga weg van hier.
Ik heb geen lachspieren.

Ik klop op de deur
van de steen.
Ik ben het, doe open.
Ik heb gehoord dat binnen
grote legen zalen zijn,
onbezichtigd
en vruchteloos mooi,
verlaten en zonder echo
van enige voetstap.
Geef toe dat je er zelf niet
veel van weet.Het gedicht gaat nog een heel stuk verder. Het gedicht is van de Nobelprijswinnares 1996 Wislawa Szymborska. Ge´nteresseerden kunnen het vervolg wel ergens op Internet vinden.Op dit plaatje zijn onder de sneeuw de stroomribbels zichtbaar in de Jotnische Zandsteen met aan de voorzijde mooie sedimentatie structuren behorend bij rivierafzettingen.En hier de groep nog even temidden van de zandstenen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden