www.zwerfsteneneiland.nl --> Recreatieschap schiet te hulp dl. 1

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Recreatieschap schiet te hulp dl. 1

23 februari 2009

Dit jaar staat er weer heel wat gepland op het gebied van beheer en onderhoud. De spits wordt afgebeten door de medewerkers van het Recreatieschap Midden Nederland. Vorig jaar, bij het maken van de uitzichtspunten, hadden we al min of meer afgesproken dat dit jaar het hout op het eiland weer eens gekortwiekt zou worden.


Machines op het zwerfsteneneiland

Met een telelens is vanaf de Driebergseweg, aan de zuidkant van de zanderij, te zien dat de werkzaamheden zijn begonnen.Speuren met een telelens

Afgesproken is dat het eiland een zwerfsteneneiland is en blijft. Dat betekent dat af en tot de opgaande begroeiing weggehaald moet worden. Op die manier kunnen de stenen weer het stralend middenpunt van de Zanderij Maarn worden. De systematische zagerij is begonnen.Het systematisch zagen is begonnen.

De takken worden netjes aan de waterkant gelegd, zodat het geen rotzooitje wordt. Op die manier wordt de (illegale ) betreding van de oever ook ontmoedigd.De takken worden netjes weggewerkt.

Daar gaan de mannen weer. Morgen is er weer een nieuwe dag. Dan zal het zicht wel flink gaan veranderen. Ook staat in de planning dat er weer wat stenen naar boven gesleept gaan worden.Tot morgen !

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden