www.zwerfsteneneiland.nl --> Reconstructiewerkzaamheden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Reconstructiewerkzaamheden

24 februari 2009

De aanleg van dit monument is zo ingewikkeld geweest dat er onvermijdelijk foutjes en onpraktische zaken in geslopen zijn. Langs het bovenvlak van het eiland hadden we uit voorzorg al een wal gelegd om te voorkomen dat stenen gemakkelijk naar beneden geduwd zouden kunnen worden.


Op de helling van de dam naar de top van het eiland waren de overgebleven metamorfe stenen neergelegd. De grote stenen waren natuurlijk al gebruikt bovenop het eiland en het restant was uiteraard wat kleiner van formaat. Daardoor zijn ze door kwaadwillenden gemakkelijk naar beneden te duwen. Dat gebeurt ook een paar keer per jaar. Met name de stenen die door de zwaartekracht helemaal naar beneden rollen veroorzaken een probleem. Je ziet boven de gaten waar de stenen behoren te liggen en ook beneden geeft het een rommelig gezicht.Daarom werd het tijd voor een definitieve oplossing. De medewerkers van het recreatieschap Midden Nederland dachten en wat nog belangrijker is werkten met ons mee. Enkele jaren geleden hadden ze al - overigens een hels karwei - een grote zwerfsteen op mijn verzoek uit het water gehaald. Ik vond het wel leuk om die grote steen in het centrum van het eiland, midden onder de hoogspanningsmast, te leggen. Het leek me esthetisch wel leuk om de kleinere stenen van de helling te verplaatsen naar een nieuwe ligplaats, rondom de centrale steen. Praktisch gezien liggen ze dan ook zo ver mogelijk van de rand af en lopen dus minder kans weer naar beneden gerold te worden.Behendig worden met deze machine de stenen stuk voor stuk verplaatsts en rondom de centrale steen neergelegd.Ook vanaf de zuidkant van de groeve zijn voor belangstellenden de werkzaamheden te volgen.Er ontstaat zo centraal op het eiland een nieuwe geheimzinnige plek. Die zal veel mensen weer aan het peinzen brengen.Opvallend is dat een getal dat in de grond heeft gezeten nog prima zichtbaar is gebleven. Helaas zijn namelijk de getallen die in de openlucht lagen uiteindelijk allemaal vervaagd.Het zal eerst wel even wennen zijn als je het eiland betreedt. Op zich is het echter best wel een goed idee als de zogenoemde poortwachters de echte entree voor het eiland gaan vormen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden