www.zwerfsteneneiland.nl --> 5 Kleine maandelijkse rondleiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

5 Kleine maandelijkse rondleiding

7 maart 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Tijdens het werken met de stagiaires van het Revius aan het onderhoud op het eiland verschijnen opeens een paar gasten. Zij blijken zo mager dat ze tussen de tralies door de zanderij in konden. Zij kwamen voor de maandelijkse rondleiding, maar konden telefonisch geen afspraak met de VVV maken. Zij krijgen voor hun moeite toch even een kleine rondleiding. Zij zijn ook de eerste groep die poseren in de nieuwe stenengroep onder de hoogspanningsmast.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden