www.zwerfsteneneiland.nl --> 6 Leusden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

6 Leusden

14 maart 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
Op 12 maart heb ik in Leusden in het buurthuis een lezing gegeven ter voorbereiding van deze excursie. Het was een powerpointpresentatie waarbij naar, in en op de stuwwal gekeken werd. Na de pauze werd de zanderij en het zwerfsteneneiland van allerlei kanten bekeken.
Om desgewenst de herinneringen op te frissen heb ik nog wat afbeeldingen meegenomen.

Voor half maart was het overigens een prima weertje tijdens de excursie.

Terwijl de groep aandachtig luistert, zijn op de achtergrond scholieren van het Revius, in het kader van hun maatschappelijke stage, bezig de oostelijke zijde van de dam naar het eiland te snoeien.

Tot slot wordt er nog even geposeerd voor de Jotnische zandstenen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden