www.zwerfsteneneiland.nl --> 14 Studenten Fysische Geografie

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

14 Studenten Fysische Geografie

15 mei 2009

Excursieleider: Wim Hoogendoorn
42 jaar geleden nam ik zelf als jonge student fysische geografie aan de Rijks Universiteit Utrecht deel aan een fietsexcursie onder leiding van mw van Dorser. Deze week kreeg ik het verzoek van Wim Hoek een bijdrage te leveren aan een moderne versie van deze excursie. Met plezier heb ik de huidige studenten daarom rondgeleid over het eiland en hen ook eea verteld over mijn activiteiten om draagvlak voor aardkundig erfgoed te kweken.
Tevens heb ik ze allemaal ambassadeur gemaakt van het idee om dwars door de Darthuizerpoort een robuuste zichtlijn aan te leggen, zodat bezoekers beter kunnen zien en begrijpen hoe dit reusachtige ijssmeltwaterdal is gevormd. Dit idee is intussen gepubliceerd in het tijdschrift Grondboor en Hamer van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) en een variant is verschenen in Geografie, het tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).


Literatuur:
Hoogendoorn, W. Darthuizerpoort. Grondboor & Hamer jrg 62, 2008 nr 5, p 120 tm 124
Hoogendoorn, W. De Darthuizerpoort. Geografie jrg 18, nr 5, mei 2009, p 6 tm 9
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden