www.zwerfsteneneiland.nl --> Bestuurslid SVvhZ onderscheiden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Bestuurslid SVvhZ onderscheiden

6 juni 2009

Wat gebeurt hier nou? Aan het achterhoofd herkennen we ons bestuurslid Bas Bastiaan, van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland.
Tot zijn grote verrassing en genoegen wordt Bas hier benoemd tot erelid van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, kring Utrecht.

Zijn echtgenote, Yvonne Damen, bekijkt aandachtig het prachtige onderscheidingsteken.

Het is duidelijk dat Yvonne trots is op het kersverse erelid. Ook het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is trots op Bas en feliciteert hem van harte met zijn prachtige onderscheiding.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden