www.zwerfsteneneiland.nl --> Ze zijn er weer ...

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Ze zijn er weer ...

24 juni 2009

Vorig jaar heb ik op 1 juli al eens aandacht geschonken aan Zebrarupsen op het Jacobskruiskruid.(zie onder de knop levende natuur of rechtstreeks www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=131 .
Vorige maand op 15 mei 2009,zag ik de Sint-Jacobsvlinder op de grond bij het Jacobskruiskruid (zie onder de knop levende natuur of rechtstreeks www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=233).
Nu staat het Jacobskruiskruid flink in bloei en ja hoor, daar zijn de zebrarupsen weer.

Hoewel het Jacobskruiskruid op meerdere plaatsen in de Zanderij voorkomt is deze plek op de helling naar het eiland steeds de eerste plaats waar ik ze waarneem. Toeval?


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden