www.zwerfsteneneiland.nl --> Stichtse Zomerschool Darthuizerpoort (lezing en rondleiding)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Stichtse Zomerschool Darthuizerpoort (lezing en rondleiding)

23 juli 2009

Excursieleider en spreker: Wim Hoogendoorn
Afgelopen 2 jaar heb ik flink wat werk verzet om de Darthuizerpoort in de belangstelling te krijgen. Ik heb een plan ontwikkeld om de Darthuizerpoort herkenbaar en beleefbaar te maken voor het grote publiek, of laten we zeggen de educatieve recreant. Daarvoor en daarover heb ik verschillende artikelen geschreven (zie onder). Ook op de site aardkundige monumenten heb ik daar aandacht aan besteed (zie: www.aardkundigewaarden.nl/aardkundigemonumenten/detailpagina.php?tuin_ID=214). De tijd is nu gekomen om de liefhebbers wat in het terrein te laten zien.
Na een soort wandelende lezing met de KNAG op 6 juni 2009 (zie www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=239) heb ik de powerpointpresentatie lezing 5, omgebouwd en uitgebreid tot een lezing toegespitst op de Darthuizerpoort. Vandaag geef ik die lezing voor de Stichtse Zomerschool. Met 40 deelnemers is het een flinke groep, die eerst 2 lezingen van 45 minuten te horen en te zien krijgt. Na de lunch maken we de wandeling dwars door het dal naar de andere dalwand. We lopen dezelfde weg terug en klimmen dan naar de voet van de tombe van Nellesteijn. De afbeeldingen boven en onder geven al aan dat het winterbeeld duidelijker de contouren van het dal laat zien als het zomerbeeld.

Onverwachts ontmoet ik Cees Keur. Cees verricht veel vrijwilligerswerk voor de tombe van Nellesteijn, zoals ik dat doe voor het zwerfsteneneiland. Hij is bereid om ons aan het eind van de wandeling te ontvangen bij de tombe, zodat de liefhebbers ook nog een blik vanaf de toren op de omgeving kunnen werpen. Cees heeft ook onderstaande impressie van deze cursusdag gemaakt, waarvoor mijn hartelijk dank.

Bronnen:
Afbeeldingen:

BOHO-team.
Cees Keur (montage Darthuizerpoort 2009)

Literatuur:
Hoogendoorn, W. Darthuizerpoort. Grondboor & Hamer jrg 62, 2008 nr 5, p 120 tm 124
Hoogendoorn, W. Ruim baan voor de Darthuizerpoort. Geografie jrg 18, nr 5, mei 2009, p 6 tm 9
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden