www.zwerfsteneneiland.nl --> Goed nieuws

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Goed nieuws

4 augustus 2009

De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland heeft aan de provincie Utrecht en Het Utrechts Landschap een plan voorgelegd om tot verbetering van de zichtbaarheid van de aardkundige waarden en beter beheer van het aardkundig erfgoed op de Plantage Willem III te komen. Het plan wordt ondersteund door de Nederlandse Geologische Vereniging en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Met veel genoegen lezen we dan ook het bericht op teletext.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden