www.zwerfsteneneiland.nl --> 26 Montessori Lyceum Rotterdam

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

26 Montessori Lyceum Rotterdam

17 september 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag halen we alweer ons in het werkplan 2009 genoemde streefaantal van 26 rondleidingen (zie: http://www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/werkplan2009.php)
Vandaag komt docent Aardrijkskunde Sander Schilthuizen van het Montessori Lyceum in Rotterdam met een flinke groep v6 leerlingen op bezoek.
Sander verzorgt vandaag een excursie op de Utrechtse Heuvelrug en in het Kromme Rijngebied. De start hiervan vormt een rondleiding over het zwerfsteneneiland.

Het is nog vroeg en het weer is prima. Er zijn weliswaar geen stoelen maar wel prima zitstenen beschikbaar.

Proefondervindelijk nemen ze waar dat de afzettingsgesteenten vlakker zijn als de stollingsgesteenten bij het zitten.
De leerlingen hebben overigens een excursiebundel met vragen en teksten bij zich.

Enkele onderonsjes over de vragen in de excursiebundel.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden