www.zwerfsteneneiland.nl --> 30 Sedimentologische kring

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

30 Sedimentologische kring

29 oktober 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag weer eens een bijzonder bezoek. De sedimentologische kring krijgt een korte rondleiding. Het is intussen wintertijd en we moeten op het einde van de dag nog wel wat licht hebben om de sedimentgesteenten te bekijken.
In dit jubileumjaar (tienjarig bestaan) wil de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland graag weer een verdiepingsslag maken. De sedimentologische kring is gevraagd of zij als experts mee willen werken aan de beschrijving van enkele markante Jotnische Zandstenen tbv het digitale zwerfstenenmuseum.

Hier een typisch afwijkend plaatje tov van een normaal bezoek. De stenen worden op eigen intitiatief van alle kanten bekeken ipv dat men mooi in het gelid de rondleider staat aan te horen. Hopelijk gaat dit bezoek enkele interessante beschrijvingen opleveren van stenen in dit segment.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden