www.zwerfsteneneiland.nl --> Impressies werkweek Maatschappelijk stages dl2

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Impressies werkweek Maatschappelijk stages dl2

3 november 2009


Om te kunnen vergelijken worden van tevoren al wat situaties vastgelegd.Hier de Jotnische zandstenen.En de stollingsgesteenten.Hoe zal het er eind van de week uitzien?Vandaag helpen Yvonne en Peter als begeleider.Yvonne duikt met een ploeg tussen de stenen.De dames pakken ook de buitenring aan.Nou hier wordt een mooi resultaat zichtbaar.De pauzes worden op verzoek van de stagiaires anders ingedeeld.Drie kwartier werken en dan een kwartier schaften.Humor tussen de stenen.Hier voert de schepploeg een nieuw experiment uit.Ze proberen hier de hele humeuze zode weg te scheppen.De techniek wordt verder geperfectioneerd.Natuurliijk komt bij deze werkwijze veel zand vrij.De nieuwe randrug begint dan ook flink te groeien.Peter zorgt met zijn ploeg voor het noodzakelijke fijnere afwerking in dit segment.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden