www.zwerfsteneneiland.nl --> Impressies werkweek Maatschappelijk stages dl3

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Impressies werkweek Maatschappelijk stages dl3

4 november 2009


Vandaag staat een nieuw segment op het programma.Veel potentie.Er wordt gestart.In de verte nadert een merkwaardige optocht.Peter Enter wordt overdekt naar boven gebracht.De tenten waren kostbaar, maar blijken in deze regenachtige week onmisbaar.Een nieuwe uitdaging, stenen naar boven slepen.Nieuwe technieken worden ontwikkeld.De ouwetjes slepen met de basalt.Soms is brute kracht ook zeer effectief.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden