www.zwerfsteneneiland.nl --> 32 a en b Basisschool De Ladder

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

32 a en b Basisschool De Ladder

5 november 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag weer achter elkaar twee schoolklassen uit Maarn bij een gezamenlijke rondleiding met Annet Werkhoven.
Net zoals gisteren begint het juist tijdens deze bezoeken te regenen.

Opnieuw valt het opzoeken van grote stenen die vergelijkbaar zijn met de door mij uitgezochte kleine stenen, in de smaak. De begeleiders wachten beschermd door parapluus het resultaat vaf.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden