www.zwerfsteneneiland.nl --> Een tripje met de KNAG

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Een tripje met de KNAG

12 november 2009

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Op verzoek van de KNAG kring Utrecht geef ik vandaag een kleine rondleiding op de Grebbeberg. Ik ben wat te vroeg bij het verzamelpunt en kan daarom gebruik maken van het mooie licht om even een rondje langs de zuidzijde van Rhenen te lopen. Prachtig toch als je vanuit de zuidelijke uiterwaard de hogere zandgronden kunt zien liggen.
Onderlangs de zandgronden kun je een wandeling maken, waardoor je de hoogteverschillen prima kunt zien.

Wij gaan echter naar de Grebbeberg om daar te wandelen. Weinig opvallend, maar toch zeer kenmerkend is het stuwwalplateau. Natuurlijk heeft de mens hier op dit prachtige markante punt al duizenden jaren rondgelopen. Ze hebben het oorspronkelijke landschap hier flink vernield door de aanleg van een soort ringwalburcht. Helaas voor het Utrechts Landschap hebben ze niet kunnen aantonen dat de ringwal echt oud is. Het uitzichtpunt is prima. Hier krijg je echt een prima indruk van de overgang van het stuwwallandschap naar het rivierengebied. Na nog wat resterende oorlogsrelicten bekeken te hebben gaan we via de bielzentrap naar beneden. Flink wat herfstbladeren op de trap doen ons voorzichtig naar beneden schuifelen.

We lopen langs de voormalige trambaan naar het westen en gaan via een sneeuwsmeltwaterdal weer naar boven. Dit dal is indertijd door ondeskundig beheer flink beschadigd. Desondanks blijft het een indrukwekkende wandeling al werd het zicht langzamerhand minder door de invallende duisternis.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden