www.zwerfsteneneiland.nl --> 5 NGV afdeling Gelre

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

5 NGV afdeling Gelre

14 april 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vorig jaar op 26 november heb ik een lezing gegeven voor de afdeling Gelre van de NGV. Als staartje daarvan zou ik nog een rondleiding geven. Vandaag was het zover.


De afdeling Gelre van de NGV.Ben was enigszins bezorgd of de excursiegids wel goed in beeld zou komen.De afdeling Gelre met excursiegidsDaarom heb ik de gids nog maar eens frontaal in beeld genomen.Close up van de excursiegids.Met geologen doe je uiteraard geen standaard rondleiding. Men vindt het leuk om zelf ook een beetje rond te snuffelen en te onderzoeken.Wie het kleine niet eert ....Nadat de versteende rivierafzettingen bij de Jotnische Zandstenen bekeken zijn dalen we weer af om naar een kleine profielwand te gaan elders in de zanderij.

Als u een overzicht van het profiel wilt zien, dan kan dat op deze website bij het onderdeel geologische waarnemingen bij het onderwerp onderhoud geologisch profiel dd 14 mei 2008 (www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=119)Bezoek aan het profiel.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden