www.zwerfsteneneiland.nl --> 7 RUU studenten Fysische Grografie

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

7 RUU studenten Fysische Grografie

18 mei 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag komt de fietsexcursie van de studenten Fysische Geografie langs. Het blijft leuk om te bedenken dat ik zelf 44 jaar geleden, als jonge student, ook een dergelijke excursie heb meegemaakt. Uiteraard wordt hier even stil gestaan bij bijzondere erosievormen in de Jotnische Zandsteen.


Aandacht voor erosievormen in de Jotnische ZandsteenOok de aanwezigheid van zuidelijke stenen geeft stof tot nadenken.
Als ik bedenk hoeveel de aardkundige kennis en de waardering voor aardkundige waarden de afgelopen 40 jaar is toegenomen, dan ben ik benieuwd wat deze studenten nog allemaal gaan meemaken.Een nieuwe puzzel vormt het transportmechanisme van deze zuidelijke giganten.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden