www.zwerfsteneneiland.nl --> 16 Maandelijkse rondleiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

16 Maandelijkse rondleiding

4 september 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag vervang ik Peter op de maandelijkse rondleiding. Het is een heerlijk weertje. Zelfs 2 honden mogen mee, mits ze geen poep op het eiland achterlaten.

Toen we per 1 augustus pas 9 rondleidingen hadden gedaan begon ik te twijfelen of we dit jaar wel ons streefgetal van 26 rondleidingen zouden halen. Het uitvallen van de sneeuwmaanden januari en februari werd niet ingehaald. Een dikke maand later zitten we alweer op 16, maw het trekt weer aardig bij.


Allemaal in het zonnetje

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden