www.zwerfsteneneiland.nl --> 17 ANBO fietstocht

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

17 ANBO fietstocht

7 september 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag komt de ANBO uit Driebergen naar het zwerfsteneneiland gefietst. Tegen de verwachting in wordt het droog en blijft het droog, waardoor we op ons gemak van alles kunnen bekijken en bespreken.


Temidden van de Jotnische Zandstenen

Als slot in de draaischijf nog aandacht voor het Conglomeraat van Burnot en de negatiefafdrukken van pyrietkristallen in de Revinienkwartsiet en uiteraard wat napraten over de excursie.Napraten in de draaischijf

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden