www.zwerfsteneneiland.nl --> 19 Dienst Landelijk Gebied

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

19 Dienst Landelijk Gebied

18 september 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Een nieuw bordje siert vandaag de ingang van de Zanderij in Maarn.


Verboden toegang

DLG, oftewel de Dienst Landelijk Gebied, heeft op deze vrije zaterdag een werkdag in de Zanderij. De bedoeling is de heide meer kans te geven. Moe maar voldaan worden de werkers naar de draaischijf teruggereden.Een werkploeg komt terug

Het is heel verleidelijk om meteen de tent in te duiken om de dorst te laven. Eerst staat er echter nog een rondleiding over het zwerfsteneneiland te wachten. Volgens afspraak heeft Peter Strijland al het nodige over de historie verteld en ik kan dus gelijk aan de aardkundige ontstaanswijze van het gebied en het zwerfsteneneiland beginnen.Een tent om de dorstige te laven.

Een prachtig plaatje van de excursiegangers elk met een exemplaar van het boek Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten in handen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden