www.zwerfsteneneiland.nl --> Resultaat monitoring punt 34 in de Zanderij

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Resultaat monitoring punt 34 in de Zanderij

29 september 2010

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kenniscentrum, niet alleen voor het zwerfsteneneiland, maar ook voor de gehele Zanderij.

Een van de activiteiten die al diverse jaren uitgevoerd wordt is het volgen van de globale landschappelijke ontwikkelingen in de Zanderij. Dat kun je doen door bijvoorbeeld vegetatieopnamen te maken. Er is echter nogal wat dynamiek en verstoring aanwezig en daarom heeft de stichting ervoor gekozen om op een groot aantal punten panoramafotos te maken. Die visuele monitoring, inclusief detailopnames, blijken een goed beeld te geven van de ontwikkelingen, waaruit ook de landschapsecologische ontwikkeling getypeerd kan worden.

De opnamen zijn door mij (Wim Hoogendoorn) al dan niet op een gezamenlijke fototrip met Henk Bol gemaakt.


1 november 2003. Lagunes zijn gegraven.

Op de afbeeldingen van divere lokaties zijn duidelijke ontwikkelingen te zien. Zo af en toe zal ik eens een fotopunt uitwerken. In dit geval gaat het om fotopunt 34.

Terug naar de foto van punt 34. In de tussenliggende winter is natuurlijk niet veel gebeurd. Hooguit zou je kunnen verwachten dat in deze tijd van het jaar wat meer water in de lagune zou staan.12 april 2004.

De brede lagune ligt nu droog. Aan de waterzijde ligt water in een smalle nieuwe geul. Vermoedelijk is die alsnog gegraven toen men door kreeg dat de brede lagune te ondiep was uitgegraven. Op de dammen liggen overigens ook diverse fotopunten voor wat meer gedetailleerde beelden.9 september 2004.

Een herfstfoto. Deze foto is in november 2005 vroeg in de ochtend genomen. Eigenlijk is dit plaatje niet voor monitoring gemaakt, maar omdat het water zo lekker lag te dampen.19 november 2005

Op de hogere dammetjes langs de lagunes komt opgaande begroeiing, voornamelijk bestaand uit opslag van berk en wilg, massaal op. De lagunes blijven droog.12 september 2006. Massale opslag op dammetjes.

Op deze winterse foto uit februari 2008 is goed te zien dat het waterpeil nu iets hoger is. De brede lagune is drassig tot nat.

Overigens heb ik langs de westkant van de dam naar het eiland sinds 1999 goed kunnen waarnemen, met behulp van erosieverschijnselen in de vorm van abrasievlakjes, dat het waterpeil in de zanderij aanzienlijk gezakt is. Vragen hierover bij de provincie, het waterschap en de universiteit hebben nooit een bevredigende verklaring opgeleverd voor het zakken van het waterpeil.3 februari 2008

Op de dammetjes had ik ook een aantal fotopunten liggen. Het zal duidelijk zijn dat die punten het laatste jaar onbruikbaar werden door de enorme groei van met name berken en wilgen op de dammetjes. Direct langs het water rukt riet en lisdodde verder op.3 juli 2009

Nog een sfeervol winters plaatje. In deze bladloze periode is goed te zien hoe dicht de begroeiing op de dammetjes al is. De lagune ertussen in valt nog op.25 januari 2010

En dan hier voorlopig het laatste beeld. Over de dammen valt in de praktijk nauwelijks nog te lopen doordat de begroeiing flink verdicht is.15 september 2010

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden