www.zwerfsteneneiland.nl --> Resultaat monitoring punt 82 in de Zanderij Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Resultaat monitoring punt 82 in de Zanderij Maarn

30 september 2010

Op 29 september 2010 schreef ik:
De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kenniscentrum, niet alleen voor het zwerfsteneneiland, maar ook voor de gehele Zanderij.

Een van de activiteiten die al diverse jaren uitgevoerd wordt is het volgen van de globale landschappelijke ontwikkelingen in de Zanderij. Dat kun je doen door bijvoorbeeld vegetatieopnamen te maken. Er is echter nogal wat dynamiek en verstoring aanwezig en daarom heeft de stichting ervoor gekozen om op een groot aantal punten panoramafotos te maken. Die visuele monitoring, inclusief detailopnames, blijken een goed beeld te geven van de ontwikkelingen, waaruit ook de landschapsecologische ontwikkeling getypeerd kan worden.

De opnamen zijn door mij (Wim Hoogendoorn) al dan niet op een gezamenlijke fototrip met Henk Bol gemaakt.6 februari 2004. Punt 82 en omgeving aan de westzijde van de Zanderij Maarn

Punt 82 ligt aan de westzijde van de meest westelijke hoogspanningsmast in de Zanderij. Dit keer laat ik gemonteerde panoramaafbeeldingen zien. Boven is mijn eerste panoramaopname. De begroeiing langs en in de plas is schaars of ontbreekt. Dat is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat deze foto in februari 2004 is genomen, dat wil zeggen op zijn hoogst twee groeiseizoenen na de oplevering.

Soms zie je merkwaardige verschijnselen of de gevolgen daarvan in de groeve. De oorzaak is niet altijd duidelijk. Dit keer zag ik toevallig iemand aan het werk en kon ik daardoor wat inlichtingen inwinnen. De waterleiding bleek gesprongen te zijn en er waren forse hoeveelheden zand naar beneden weggespoeld. De zaak was intussen weer gemaakt en de helling werd min of meer gereconstrueerd. Ook elders in de zanderij heb ik later wel eens gevolgen van een breuk in de waterleidingsbuis gezien.26 oktober 2005. Onverwachte verstoringen.

Deze foto is vanuit een wat lager standpunt genomen, zodat de ontwikkeling langs de waterlijn beter te zien is.
In mei 2005 is de onbegroeide zandbaan nog steeds goed zichtbaar. Langs de waterlijn wordt een zonering in de begroeiing zichtbaar.25 mei 2005. Zonering langs de waterlijn.

Ook deze foto is uit een lager standpunt genomen.
Langs de waterlijn begint een duidelijke strook met water- en moerasplanten te ontstaan.12 september 2006

Ook deze foto is nog uit een lager standpunt genomen.
Uit 2007 heb ik geen geschikt panorama beschikbaar. In de twee jaar tijdverschil heeft de opgaande begroeiing flink zijn best gedaan.22 juli 2008

Dezelfde datum als de vorige foto. Ik moet al een paar meter omhoog gaan staan om nog iets te kunnen zien.22 juli 2008

Het heeft nu geen zin meer om nog beneden plaatjes te schieten. Daarom ga ik weer bovenaan de heuvel staan aan de westzijde van de hoogspanningsmast.2 juli 2009

Tja, dan lijkt het uiteindelijk een gewoon bos te worden. Zonde dat daardoor de diversiteit en de belevingswaarde achteruit dreigt te gaan.15 september 2010

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden