www.zwerfsteneneiland.nl --> Resultaat monitoring punt 4 in de Zanderij Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Resultaat monitoring punt 4 in de Zanderij Maarn

30 september 2010

Op 29 september 2010 schreef ik:
De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kenniscentrum, niet alleen voor het zwerfsteneneiland, maar ook voor de gehele Zanderij.

Een van de activiteiten die al diverse jaren uitgevoerd wordt is het volgen van de globale landschappelijke ontwikkelingen in de Zanderij. Dat kun je doen door bijvoorbeeld vegetatieopnamen te maken. Er is echter nogal wat dynamiek en verstoring aanwezig en daarom heeft de stichting ervoor gekozen om op een groot aantal punten panoramafotos te maken. Die visuele monitoring, inclusief detailopnames, blijken een goed beeld te geven van de ontwikkelingen, waaruit ook de landschapsecologische ontwikkeling getypeerd kan worden.

De opnamen zijn door mij (Wim Hoogendoorn) al dan niet op een gezamenlijke fototrip met Henk Bol gemaakt.



26 oktober 2004

Dit keer het resultaat tot nu toe op punt 4. Dit punt is aan de westzijde gelegen van een plateau met afgedekte vervuilde grond. De bovenste foto stamt uit de herfst van 2004. Er is beneden een schrale vegetatie aanwezig met hier en daar een boompje. Langs de waterlijn ligt een opgeworpen dammetje met aan de landzijde een uitgegraven lagune. Ook hier ligt de bodem van deze lagune echter zo hoog dat er geen water in de lagune staat.

In 2005, de onderstaande foto, is op het dammetje te zien dat de wilgentenen, die op regelmatige afstand in het dammetje zijn gestoken, goed aangeslagen zijn.



25 mei 2005

Afgezien van de ontwikkelingen op de voorgrond, die met name langs de waterlijn plaatsvinden, is het ook aardig om naar de overzijde van de waterplas te kijken. Daar begint in het midden een groene strook te ontstaan.



12 september 2006

De genoemde tendenzen uit 2006 zetten zich in het verloop van 2007 en 2008 door.



22 juli 2008

De begroeiing op de voorgrond langs de waterlijn en aan de overzijde op de helling groeit verder in de lengte, breedte en hoogte.



2 juli 2009

Opvallend is dat de begroeiing op de afgedekte afvalhopen er meestal veel frisser uitziet. In de deklaag bovenop het afval zit kennelijk meer organisch materiaal. Deze groene heuvels zijn indertijd ingezaaid met een bloemrijk zaadmengsel. Zij hebben ook een maaibeheer.



15 september 2010

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden