www.zwerfsteneneiland.nl --> 22 Woonzorgcentrum De Zeeg uit Arnhem

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

22 Woonzorgcentrum De Zeeg uit Arnhem

13 oktober 2010

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Vandaag weer eens een heel ander publiek, namelijk van het woonzorgcentrum De Zeeg uit Arnhem. Je kunt je op een dergelijke groep wat moeilijker voorbereiden, met name omdat de vragen zeer spontaan zijn en over onverwachte onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over voetbal en of je familie bent van de voormalige voetbalreporter. Dan valt het niet altijd mee om een rode draad in je verhaal te brengen. Als je echter een kleine 300 rondleidingen achter de rug hebt dan pak je in de praktijk toch gauw de draad weer op.


Statieportret van bewoners De Zeeg.

De bewoners kunnen niet zomaar op internet, maar toen ik uitgelegd had dat ik van de groepen die ik rondleid een foto op internet zet, wilde Piet heel graag centraal op een foto staan. Dat is dan ook in de onderstaande foto gebeurd.Piet centraal in beeld.

Met een rolstoel en een rollator erbij is het niet altijd eenvoudig bewegen tegen de hellingen op en tussen de stenen door. Voor een nieuwe groepsfoto wordt de rolstoel even naar de achtergrond geschoven.De grond zit net zo lekker als de rolstoel.

Door een misverstand waren de begeleiders met de auto naar beneden gereden. Een auto met 4wd kan rustig weer terug naar boven rijden. Onlangs zag ik echter nog dat een auto flink geduwd moest worden om door het rulle zand naar boven te komen. Voor alle zekerheid liepen de meeste bewoners naar boven, zodat de wagens wat lichter waren. Tot mijn genoegen lukte het uiteindelijk probleemloos, waardoor het bezoek ook een goed einde kreeg.De auto haalt het door het rulle zand.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden