www.zwerfsteneneiland.nl --> Reconstructie Geologisch Park Maarn, deel 3

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Reconstructie Geologisch Park Maarn, deel 3

11 januari 2011

Voor hen die wat minder vertrouwd zijn op mijn websites zal ik hier stap voor stap aangeven hoe je bij het onderdeel Geologisch Park Maarn van het digitaal zwerfstenenmuseum kunt komen en wat je dan kunt zien.

Je kunt vanaf deze site helemaal aan de onderzijde van deze bladzijde klikken op www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl

Ook kun je starten via www.aardkundigewaarden.nl
Je zet vervolgens je cursor op het deel rechtsonder van de driehoek en klikt.


Stap 1: ga naar www.aardkundigewaarden.nl

Je krijgt nu het onderstaande beeld te zien. Dit is gelijk aan het beeld dat je krijgt als je via www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl gestart zou zijn.

Je zet nu je cursor rechtsonder op collectie grote stenen .Stap 2: klik op collectie grote stenen

Je krijgt nu een luchtfoto van het zwerfsteneneiland te zien. Als je met de cursor over de luchtfoto gaat worden onderdelen zwart-wit. Vanwege ruimtegebrek is rechtsboven het onderdeel portaal ingemonteerd. In werkelijkheid ligt het portaal meer naar rechts aan het einde van de dam.
Klik als de cursor op het zwart-wit vlakje van portaal staat.Stap 3: klik rechtsboven op portaal

Nu worden de vier kanten van het centrale vierkant van de draaischijf zichtbaar. De stenen die nu zichtbaar zijn vormen samen het voormalige Geologische Park Maarn.

Ik ga nog even verder om te laten zien hoe je uiteindelijk zelfs macro-opnamen te zien kunt krijgen. Ik doe dat aan de hand van een voorbeeld. Stel dat ik aan de ZO kant van het vierkant een gestreepte steen gezien heb die ik nog eens van dichtbij wil bekijken.

In het voorbeeld kiezen we dan voor de ZO kant. Ga met de cursor op dat vierkant staan en klik vervolgens ergens op het vierkant ZO.Kies in dit geval voor de ZO kant

Deze kant komt nu in het onderstaande uitvergroot in beeld. Als je met de cursor over stenen gaat licht er op elke steen een groene rechthoek op met wat tekst. Als aan de zijkanten niets oplicht wordt die steen bij de volgende zijkant behandeld. Om die te vinden kies je dan onder in beeld voor terug en je kiest vervolgens die zijkant.Kies een steen uit

We gaan nu verder aan de ZO kant.
In dit geval kies ik voor de steen vooraan in beeld. In het vierkantje staat dat het de steen Kruizinga_4 is. Je klikt hierop en wacht op het volgende beeld.Klik op een steen

Dat beeld lijkt wel een systeemkaartje. Links zie je 7 afbeeldingen en rechts wat tekst.

In de tekst staat het nummer van Kruizinga aangegeven, maw in dit geval nummer 4. Vervolgens staat cursief de letterlijke determinatie door Kruizinga (1961) vermeld.Een overzicht van de informatie

Door met je cursor over de kleine fototjes te gaan worden deze uitvergroot. Je ziet dan de totale steen afgebeeld, soms wat details, maar in ieder geval ook een aantal macro-opnamen. Je kunt daardoor een goed beeld krijgen van de slierten van mineralen die in deze gneis voorkomen.

Het doel van het digitaal zwerfstenenmuseum is in eerste instantie diverse verzamelingen te tonen en daardoor toegankelijk te maken. Ook bijvoorbeeld de collecties met de kleine stenen. Daar zit nog wel een aantal manjaren werk in. Voorlopig blijft de nadruk daarbij liggen op het archiveren en visualiseren. Later zal er in het digitaal zwerfstenenmuseum waarschijnlijk ook nog wat meer aan de tekst gedaan worden.

De 3 websites (zwerfsteneneiland, aardkundige monumenten en digitaal zwerfstenenmuseum) zijn continu in bewerking. Om een idee te geven: vorig jaar (2010) zijn op tal van plaatsen bij elkaar meer dan 1500 afbeeldingen toegevoegd. Het loont dus de moeite om af en toe terug te komen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden