www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoren elders

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoren elders

18 februari 2011

Het fotografisch volgen van allerlei veranderingen in het landschap is vaak een zeer inspannende, maar boeiende bezigheid. De inspanning zit met name in het archiveren en bewerken van de duizenden afbeeldingen.

De pijlers van de faunapassage Willem III heb ik al vele malen vastgelegd. Je kunt daar een blik in de ondergrond werpen en dat kan leerzaam zijn.

Ik ben echter ook benieuwd hoelang deze cementprofielen de tand des tijds kunnen doorstaan. Soms zie je een Galloway zijn rug schuren tegen een pijler, maar ook de overstroming van de uiterwaarden en de werking van de wind kunnen uiteraard gevolgen hebben. Enfin, zeer veel heb ik weer in detail vastgelegd en tzt maak ik van een of enkele pijlers een tijdbeeld.


Monitoring pijlers faunapassage Willem III

Ook de Plantage Willem III heeft mijn aandacht. Ik heb er een artikel over geschreven (zie boek Zwerfsteneneiland) en af en toe geef ik daar wel eens een lezing over, gecombineerd met een rondleiding.

Het beheer was in aardkundig en landschappelijk oogpunt niet optimaal en daarom heb ik indertijd een voorstel ingediend om het aanwezige smeltwaterdal vrij te maken van opgaande begroeiing. Als je er niet van overtuigd bent dat het alleen al om landschappelijk en aardkundige redenen een goede ingreep is, dan kun je de ingreep altijd nog verkopen als een ecologische verbindingszone tussen Willem III en de Dikkenberg. Er zijn slechtere keuzes voor een dergelijke verbinding mogelijk.

Het Utrechts Landschap heeft het idee overgenomen in haar beheerplan en binnenkort wordt er gekapt. Daar wil ik uiteraard ook het een en ander van vastleggen en daarom ligt er intussen een heel net van fotopunten.

Ook hiervan verschijnt tzt wel iets van op papier of op internet. Zo af en toe krijg je ook wat grazers voor je lens en dat levert ook altijd weer een aardig plaatje op.Monitoring smeltwaterdal Willem III

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden