www.zwerfsteneneiland.nl --> 3 Maandelijkse rondleiding (PE)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

3 Maandelijkse rondleiding (PE)

5 maart 2011

Rondleider: Peter Enter
Peter doet zoals gewoonlijk de maandelijkse rondleiding. Ik heb begrepen dat het deze keer met name archeologen zijn. Archeologen zijn natuurlijk gewend om met oude spulletjes om te gaan, maar het zal voor hen toch even wennen geweest zijn dat ze vooraan rechts in beeld een steen van circa 1 miljard jaar oud (Hedesundagraniet) zagen en links vooraan een steen van circa 2 miljard jaar oud (Uppsalagraniet).


Bij de entree van het eiland.

In onderstaande foto heeft men de Bruine Oostzee Kwartsporfier in beeld.Een uitzondering tussen de granieten

En nog even een statiefoto te midden van de zuidelijke gesteenten.Smile

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden