www.zwerfsteneneiland.nl --> Lezing 11 voor de KNAG

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Lezing 11 voor de KNAG

10 maart 2011

Enkele jaren geleden is mij de eer te beurt gevallen om benoemd te worden tot erelid van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Kring Utrecht. Een verzoek om een lezing te houden, onder andere over de Peelrandbreuk, heb ik dan ook gaarne ingewilligd.


Ik vind het af en toe een leuke uitdaging om weer een nieuwe lezing in de vorm van een powerpointpresentatie te maken. Dat geeft de gelegenheid om tal van mooie plaatjes die ik gemaakt heb ook voor dit doel te gebruiken. De KNAG met de vele actieve en oud leraren aardrijkskunde vormen dan een prima publiek om te kijken of je een aardig produkt gemaakt hebt.De lezing van 2x 40 minuten, waarin 5 excursiepunten behandeld werden, viel in goede aarde.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden