www.zwerfsteneneiland.nl --> Aanvullingen digitaal zwerfstenenmuseum

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Aanvullingen digitaal zwerfstenenmuseum

28 maart 2011

In maart heb ik weer een aantal afslagen van zwerfstenen gefotografeerd. Ze behoren bij het legaat Maarten van Vliet, dat de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland indertijd geerfd heeft.

In dit geval zijn het afslagen van de collectie grote stenen op het zwerfsteneneiland. Ze zijn indertijd mee naar huis genomen door de bekende zwerfsteendeskundige Jaap Zandstra om thuis nog eens goed te kunnen onderzoeken. Twee jaar geleden heb ik er al een aantal gefotografeerd, bewerkt en ingevoerd in het museum.

Volgens ons werkplan zal ik dit jaar opnieuw 10 stenen aan dit onderdeel toevoegen. Intussen heb ik er al 27 gefotografeerd. Die opnamen worden de komende tijd geselecteerd en bewerkt, waardoor er in april weer 189 (27x7) afbeeldingen ingevoerd zullen gaan worden. Ze zijn dan te vinden in het digitaal zwerfstenenmuseum bij de collecties kleine stenen . Kies daar de Collectie van Vliet en vervolgens afslagen De meeste nieuwe afbeeldingen zul je aantreffen bij de gidsgesteenten

Deze service geeft je de mogelijkheid de stenen en mineralen nog eens van zeer dichtbij te zien.


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden