www.zwerfsteneneiland.nl --> Stort hasj afval

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Stort hasj afval

4 april 2011

Tijdens de rondleiding vandaag was goed vanaf het eiland te zien dat bij een van de uitzichtspunten aan de zuidzijde van de Zanderij afval gestort was. Een telefoontje naar het recreatieschap leerde me dat er al een onderzoek gepleegd was naar de inhoud van de vuilniszakken.


De inhoud van de vuilniszakken is onderzocht

Het zou met name om afval van een hasj plantage gaan. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en daarom mag de troep nog niet opgeruimd worden. Als het onderzoek afgerond is zal het vuil door de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden opgeruimd. We zullen de zaak noodgedwongen volgen, want het blijft een smerig gezicht, zowel van boven als van beneden af gezien.Zonde van het mooie uitzicht

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden