www.zwerfsteneneiland.nl --> 18 De Uilenburcht groep 8B

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

18 De Uilenburcht groep 8B

13 april 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
4 april is een serie rondleidingen met basisscholen gestart. Bij deze rondleidingen beperk ik me tot de onderwerpen natuur en landschap. De historie wordt verzorgd door Annet Werkhoven . Zij is de schrijfster van het boek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Kunst Centraal heeft de afspraken voor de serie geregeld en heeft de leerkrachten verzocht op school al wat voor te bereiden, liefst door enkele relevante stukken uit het boek van Annet te behandelen.

Deze groep, de Uilenburcht groep 8B, is met de auto. Zij hoeven dus niet te mopperen over de steile berg die ze hebben moeten beklimmen. Dat betekent ook ze niet aan hun voeten voelen dat de stuwwal, de Utrechtse Heuvelrug, een gigantisch overblijfsel uit de ijstijd is.


Werkers en slapers

Op bovenstaande foto is een groepje op zoek naar een goed vergelijkbare steen. Een leerling is kennelijk al uitgeput.

Op de onderstaande foto wordt een prima toelichting gegeven door een groep. Dit was het beste groepje tot nu toe in dit scholenproject. Mijn complimenten.Een uitstekende toelichting wordt gegeven

Maar ook deze groep komt met een goed verhaal.De volgende groep

En deze groep heeft een bijna 2 miljard oude Uppsalagraniet gevonden.De laatste groep

En dan nog even allemaal op de foto.Tijd voor de groepsfoto

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden