www.zwerfsteneneiland.nl --> 20 Instituut Coolsma, groep 8

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

20 Instituut Coolsma, groep 8

14 april 2011

Rondleider: Wim Hoogendoorn
4 april is een serie rondleidingen met basisscholen gestart. Bij deze rondleidingen beperk ik me tot de onderwerpen natuur en landschap. De historie wordt verzorgd door Annet Werkhoven . Zij is de schrijfster van het boek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Kunst Centraal heeft de afspraken voor de serie geregeld en heeft de leerkrachten verzocht op school al wat voor te bereiden, liefst door enkele relevante stukken uit het boek van Annet te behandelen.

Ook deze school, Instituut Coolsma uit Driebergen (groep 8), is op de fiets, hulde. Er wordt wat gemopperd over de steile berg die ze hebben moeten beklimmen, maar dat betekent dat ze gelijk ondervonden hebben dat de stuwwal, de Utrechtse Heuvelrug, een gigantisch overblijfsel uit de ijstijd is.


Toelichting bij een zwerfsteen

Op bovenstaande foto geeft een van de leerlingen een toelichting. Het valt natuurlijk niet mee om zomaar opeens iets hardop te moeten zeggen in het openbaar.

Net zo moeilijk is het voor veel toehoorders om niet precies voor een steen te gaan staan, zodat niemand meer wat kan zien. En, niet te vergeten, ook luisteren en aandacht schenken aan je medeleerling die wat gaat vertellen behoort bij het leerprogramma.

Natuurlijk hoeft dat allemaal niet perfect te gaan, maar je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen om zoiets te leren.

Als alle praatjes gelukt zijn poseert op onderstaande foto de groep opgelucht tussen de zwerfstenen.Groep 8 van Instituut Coolsma

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden