www.zwerfsteneneiland.nl --> Evaluatie scholenproject

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Evaluatie scholenproject

19 april 2011

Na afloop van de laatste rondleiding vindt er met Kunst Centraal (Roos Goossens) en Annet Werkhoven nog een korte evaluatie plaats op lokatie. Ik noem hieronder puntsgewijs wat zaken die bij mij, respectievelijk de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland, spelen.

Ik vind het altijd wel even wennen om gezamenlijke rondleidingen te doen. Normaal behandel ik zelf alles: de geschiedenis van de zanderij en de omgeving, natuur en landschap. Uiteraard leg ik daarbij een duidelijk accent op de aardkundige zaken. De samenwerking met Annet loopt echter goed, dus daar was ik zo weer aan gewend.

Persoonlijk vind ik het als vrijwilliger in een dergelijk scholenproject wel erg veel groepen van hetzelfde niveau achter elkaar. Ik vind het als rondleider altijd wel leuk als er wat variatie in het publiek zit en dat ik kan improviseren. Met andere woorden nu eens professoren, dan weer groep 7, en vervolgens bijvoorbeeld een gemengde groep.

De door mijzelf gewenste uitwerking van elke rondleiding in de vorm van verhalen met meerdere afbeeldingen op deze website en een foto met verhaaltje van elke groep op de lezerspagina in de krant, kost me voor elke rondleiding minimaal een uur extra.

Aan de buitenles gaat een voorbereidende les vooraf. Deze bleek in de praktijk door de leerkrachten niet of nauwelijks gegeven te worden. Dat begrijp ik wel enigszins vanuit het drukke lesprogramma beredeneerd. Eigenlijk vind ik (achteraf) dat ook geen groot probleem, omdat ik de powerpointpresentatie niet echt to the point en voorbereidend op de buitendag in de Zanderij vind.

Onjuist vind ik dat in het projectboek de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland niet als partner genoemd wordt, terwijl wij als gastheer en rondleider kwalitatief en kwantitatief een belangrijke rol spelen.

Het weer was schitterend en dat is een niet te onderschatten gegeven voor een buitenles.

Als duidelijke winstpunten voor ons (SVvhZ) wil ik noemen:

We zeggen altijd vanuit de SVvhZ dat de jeugd de toekomst heeft. Tijdens dit type rondleidingen kun je zaaien en hopelijk valt er in de toekomst wat te oogsten.

We streven als SVvhZ naar 26 rondleidingen in een jaar. Vorig jaar haalden we dat net niet. Door dit scholenproject zullen we dat streefbedrag weer gemakkelijk halen.

Het project is goed voor onze naamsbekendheid.

Dit jaar heb ik per groep een vergoeding afgesproken voor de beheer- en onderhoudskas van de stichting. Als vrijwilliger schiet ik daar natuurlijk niets mee op, maar op die manier kunnen we bijvoorbeeld weer een schoonmaakbeurt op het eiland bekostigen of de vaste lasten voor de website ophoesten.

Conclusie: Een arbeidsintensief maar geslaagd project, dat, mits enkele minpunten opgelost worden, voor herhaling vatbaar is.


Roos Goossens (Kunst Centraal) overhandigt Annet de bloemen

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden