www.zwerfsteneneiland.nl --> 40 Cursisten Muzemiks

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

40 Cursisten Muzemiks

29 oktober 2011

Spreker / rondleider: Wim Hoogendoorn
Op verzoek van Muzemiks heb ik 27 oktober een lezing van 2 x 45 minuten gehouden over de aardkundige ontstaanswijze van de Utrechtse Heuvelrug. Als toetje heb ik daarbij het project Binnenstebuiten toegelicht waarvoor we de Beelaerts van Blokland Prijs 2011 gewonnen hebben.
Twee dagen later gaan we ook buiten, op het zwerfsteneneiland, kijken. Het is leuk dat we zulke positieve reacties van de cursisten krijgen op het resultaat van het project Binnenstebuiten.


De cursisten van Muzemiks

Op het digitaal zwerfstenenmuseum heb ik al eens aandacht geschonken aan de kei van Leersum.
zie: http://www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/gesteentetuinen/tuinen.php?tuin_ID=79
Zoals uit deze attentie van Muzemiks blijkt bestaat er nog een Leersumse Kei.Nog een Leersumse Kei

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden