www.zwerfsteneneiland.nl --> 2012 geopend met een pony

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

2012 geopend met een pony

7 januari 2012

We beginnen het nieuwe jaar. De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland wenst iedereen een steengoed 2012 toe.


Daphne van der Woude

Voor ons wordt het jaar geopend door Daphne van der Woude met haar pony.

Het is goed te zien dat de zwerfstenen na de winter een flinke schoonmaakbeurt nodig zullen hebben.Daphne met haar pony

Vanuit deze gezichtshoek lijken de zwerfstenen aardig schoon.Mooi plaatje

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden