www.zwerfsteneneiland.nl --> Archief 2012 nr 1. Sloop rangeerterrein

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Archief 2012 nr 1. Sloop rangeerterrein

4 maart 2002

Algemeen

In de wintermaanden is het vaak rustig in de Zanderij en op het zwerfsteneneiland. Er zijn dan minder rondleidingen. De stenen zitten flink onder de algen en depositiemateriaal, maar schoonspuiten heeft dan nog geen zin. Omdat de stenen vies zijn levert fotograferen van stenen, die nog niet in het digitaal zwerfstenenmuseum zitten, onvoldoende kwaliteit op. Dan heb ik wat tijd om wat aanvullende informatie op te sporen over de Zanderij Maarn. Diverse archieven heb ik de laatste jaren al bezocht of materiaal eruit aangekocht. Gedigitaliseerde kranten zijn een goede en eenvoudige bron om door te spitten vanuit je luie stoel. Nu eens levert dat algemeen bekende informatie op en dan weer iets heel concreets. Ook zijn de berichten soms humoristisch wanneer je ze met de kennis van nu leest.

Deze keer neem ik als onderwerp de sloop van het rangeerterrein. Ter illustratie een luchtfoto uit 1929 en uit 1937. Ik heb de afbeeldingen wat gekanteld om de vergelijkbaarheid te vergroten. Op de foto uit 1929 is het rangeerterrein in vol bedrijf. Temidden van alle sporen zijn iets onder het midden van de foto de (witte) locomotievenloods en de draaischijf te zien.


De luchtfoto uit 1929 (gedeeltelijk en gekanteld)

Diverse oorzaken, zoals de recessie, de fusie van spoorwegmaatschappijen en de opkomst van het vrachtverkeer hebben geleid tot het opheffen van het rangeerterrein.

Op de luchtfoto uit 1937 is goed te zien dat er veel verdwenen is. Een krantenbericht leert ons dat eind oktober 1932 de sloop daadwerkelijk begonnen is. Onder andere de militaire hulpsporen, maar ook tal van ander sporen gaan gesloopt worden. Diverse gebouwen en bouwwerken, zoals het dienstgebouw, het seinhuis B en de weegbrug zullen opgebroken worden. Daarentegen zullen de draaischijf en enkele sporen ten behoeve van de zandtreinen blijven bestaan. De draaischijf en de locomotievenloods zijn nog goed op de foto uit 1937 te herkennen evenals enkele sporen.

Zoals bekend heeft Nebiprofa later ook nog een tijd gebruik gemaakt van de loods en wij hebben de draaischijf in 1999 verwerkt in het portaal van het zwerfsteneneiland.De luchtfoto uit 1937 (gedeeltelijk en gekanteld)

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden