www.zwerfsteneneiland.nl --> Opnamen school tv aardrijkskunde 2012

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Opnamen school tv aardrijkskunde 2012

De lente is begonnen en het weer is haast zomers. Vandaag krijgen we een aantal mensen op het zwerfsteneneiland op bezoek die opnamen gaan maken voor school tv. Uiteraard stellen we daar graag het eiland voor beschikbaar.
Hier zien we in de verte presentator Jurjen en wetenschapper Kim afdalen in de zanderij met een grote ballon.


Een ballon in de verte

Ze worden in de draaischijf opgewacht door het opnameteam. De ballon blijkt een aardbol te zijn en dat is natuurlijk begrijpelijk bij een aardrijkskunde onderwerp.Daar zijn ze dan

Er worden diverse scenes opgenomen. Het opnameteam is nu naar boven gegaan om de komst van Kim en Jurjen vast te leggen.Klaar voor de volgende opnamen

Hier betreden ze het eiland.

Ik heb overigens wel eens geprobeerd om een vuilnisbak in de vorm van een aardbol op het eiland te krijgen om het zwerfvuil tegen te kunnen gaan. Dat is me niet gelukt. Ik denk ook wel dat zoiets moeilijk hufterproof is te maken.Betreden van her zwerfsteneneiland

Hier is te zien dat ik vorig jaar bij het slijpen een goede keus gemaakt heb met de stockholmgraniet. Je ziet de mensen vrij automatisch naar deze markante hoeksteen lopen. Pas als ze er zijn en kijken zien ze het mooie gepolijste vlakje.

Voor ons als eigenaar / beheerder van dit monument is het jammer dat het onderwerp alleen oppervlakkig ons eiland raakt. Talrijke verschillende mooie gidsgesteenten liggen in het vizier, maar voor het onderwerp endogene processen volstaat men met de stockholmgraniet. Met andere woorden jammer, maar begrijpelijk.Uitleg bij de Stockholmgraniet

Hier lijkt de presentator het aan de stok te hebben met de geluidsman. Het is echter slechts een ontspanningsmoment tussendoor. De regisseur kijkt intussen naar de oogst tot nu toe en de cameraman zoekt een nieuwe positie.Even ontspannen

Dit vind ik zelf wel een leuk plaatje. Het flitste door mijn hoofd dat hier een gevechtsploeg in de woestijn zit. Als je dan goed kijkt is dat natuurlijk onlogisch. Het is de opnameploeg die in positie zit om het binnentreden van de acteurs in het segment van de Jotnische Zandsteen op te nemen.Gevechtsploeg

Daar zijn ze dan. Uiteraard worden nu deze versteende rivierafzettingen getoond om exogene processen te verduidelijken.Het is toch de opnameploeg in actie

Ook wordt er nog wat verteld over de zuidelijke stenen die vastgevroren in ijsschotsen in de rivieren hier naar toe gedreven zijn.De zogenoemde zuidelijke stenen

Volbepakt vertrekt men weer. Ik heb ze nog geadviseerd om vanwege de stand van de zon nog een opname van bovenaf (Driebergseweg) te maken. Daar zijn immers op ons verzoek twee kijkplaatsen gekapt. Regelmatig zie ik er ook mensen staan kijken. Het is ook leuk om daar met een helicopterview het zwerfsteneneiland te zien liggen en een impressie te krijgen van de diepte van de afgraving.

Tot slot: Ik ben benieuwd of het vertonen van deze film nog nieuwe schoolexcursies gaat opleveren. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf of die mogelijkheid in de uitzending genoemd wordt of liever nog daarvoor in de uitzending reclame gemaakt wordt.Volbepakt vertrekt men

Bronnen
Afbeeldingen:
BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden